صفحات ارت ذوبی

صفحات ارت ذوبی

از دوام زیادی برخوردار هستند و جنس این صفحات ترکیب برنج و مس می باشد. صفحات ارت ذوبی در سیستم ارتینگ قابل استفاده می شود همچنین از این محصول در مکان هایی که امکان کوبیدن میله ارت نباشد نیز استفاده می شود.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.