حفاظت ثانویه و سرج استر USM-A

حفاظت ثانویه و سرج استر USM A

تجهیز حفاظتی برای هم بندی حفاظت صاعقه براساس استاندارد VDE 0185-305 و IEC62305 برای برخورد مستقیم صاعقه .
تجهیز کلاس D
بالاترین سطح حفاظت بر پایه استاندارد
سطح حفاظتی < 1/3="">
محل نصب حفاظت ثانویه و سرج استر USM-A قبل از مصرف کننده نهایی می باشد.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.