حفاظت ثانویه و سرج استر V20

حفاظت ثانویه و سرج استر V20


تجهیز حفاظتی برای هم بندی حفاظت صاعقه بر پایه استاندارد VDE 0185-305 و IEC62305 جهت برخورد مستقیم صاعقه .
تجهیز کلاس C
ماکسیمم حفاظت بر پایه استاندارد
سطح حفاظتی <1>
محل نصب حفاظت ثانویه و سرج استر V20 تابلو فرعی ورودی ساختمان تابلو فرعی

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.