پایه صاعقه گیر پایه برقگیر

پایه صاعقه گیر پایه برقگیر

از کاربردی ترین

پایه صاعقه گیر

ها برای مکان هایی با سطح صاف می باشد که سیم مسی و تسمه مسی را می توان برای هم بندی کردن به صورت عبوری از آن استفاده کرد.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.