کلمپ ارتباط خط به خط

کلمپ ارتباط خط به خط

زمانی استفاده میشود که از خط های اصلی باید انشعاب اصلی گرفت و در دو نوع سر بردار را بدون سربر استفاده می شود


از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.